gardnerhs_logo_jun19

Nhiệm vụ

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và y tế toàn diện, chất lượng cao, bao gồm phòng ngừa và giáo dục, can thiệp sớm, điều trị và vận động chính sách với giá cả phải chăng, tôn trọng, phù hợp về mặt văn hóa, ngôn ngữ và lứa tuổi.

Các bài viết hàng tuần về đi du lịch để làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn trước

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Chúng tôi hứa bạn sẽ không nhận được thư rác từ chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào